Żywotność pałeczek durowych i durów rzekomych jest stosunkowo duża. Temperatura 329 K (56°C) zabija je w ciągu jednej godziny. Są wrażliwe na działanie środków dezynfekcyjnych. Zabija je fenol, lizol, krezol,

podchloryn sodu i formaldehyd, natomiast nie są niszczone przez niektóre barwniki, co zostało wykorzystane przy sporządzaniu podłoży wybiórczych. Utrzymują się długo przy życiu w wodzie (do 200 dni). Promienie słoneczne działają na nie bakteriobójczo. Są niewrażliwe na wahania stężenia jonów wodorowych, gdyż zachowują żywotność w granicach pH 4,0-8,7.

U niektórych gatunków Salmonella występują swoiste bakteriofagi, które pozwalają na typowanie w obrębie jednego gatunku. Oprócz wspomnianych już bakteriofagów dla antygenu Vi >S. typhi wykazano obecność fagów dla S. schottmuelleri (12 typów), S. paratyphi A (7) oraz pewną ilość dla S. enteritidis i S. typhimurium. Typowanie za pomocą fagów odgrywa szczególnie ważną rolę w badaniach epidemiologicznych.

Leave a Reply