Żywe szczepionki przygotowuje się ze szczepów atenuowanych Girarda, Ottena i Pokrowskiej. Szczepionki żywe dają długotrwałą odporność.

Wrażliwość na leki. Pałeczki dżumy są wrażliwe na antybiotyki. W leczeniu stosuje się streptomycynę, tetracykliny i sulfonamidy, które zmniejszają liczbę przypadków śmiertelnych. Ponadto stosuje się leczniczo surowicę antydżumową końską. Do leczenia próbowano zastosować bakteriofagi, ale nie ma pewnych informacji o skuteczności tej metody.

Leave a Reply