Zatrucie pokarmowe (gastroenteritis) jest ostrym zakażeniem przewodu pokarmowego, spowodowanym spożyciem pokarmów mięsnych, w których bardzo obficie namnożyły się pałeczki Salmonella. Należy tu wspomnieć, że zatrucia pokarmowe mogą być wywołane przez inne rodzaje bakterii, jak Shigella, Escherichia, Proteus, bądź też przez jady bakteryjne, znajdujące się w produktach spożywczych (entero- toksyna gronkowcowa, toksyna botulinowa).

Objawy zatrucia zależą od ilości spożytego pokarmu i nagromadzenia w nim zarazków i ich endotoksyn. Pierwsze symptomy zakażenia pojawiają się między 8 a 48 godziną od momentu spożycia pokarmu. Występuje ostry nieżyt żołądka i jelit z wymiotami i biegunką. Towarzyszy tym objawom nieznaczne podwyższenie temperatury. Zarazki nie przenikają do krwi i innych narządów wewnętrznych organizmu, natomiast wydalane są z kałem. Choroba trwa 2-5 dni i zwykle przebieg jej jest łagodny.

Posocznice. Są najczęściej wywoływane pałeczkami Salmonella cholerae-suis. Drobnoustrój ten może być przyczyną groźnych, uogólnionych zakażeń, często śmiertelnych. Po zakażeniu drogą doustną bakterie szybko dostają się do krwiobiegu

Leave a Reply