Pałeczki są wrażliwe na działanie środków dezynfekcyjnych. Łatwo giną podczas ogrzewania w temp. 325 K (55°C) lub pod wpływem nadfioletu. Znoszą dość dobrze wysuszenie i niską temperaturę. W hodowli sztucznej łatwo przechodzą z fazy S w fazę R, poprzez kilka stadiów pośrednich. Fazę S oznaczono cyfrą I, stadia pośrednie cyframi II i III, natomiast fazę R cyfrą IV. Przejście fazy S do R wiąże się ze zmiennością wyglądu kolonii, utratą otoczki, antygenowości i właściwości biologicz-nych.

Chorobotwórczość. Zarazki są przyczyną choroby nazwanej krztuścem. (pertussis, koklusz). Chorują przeważnie dzieci. Po przechorowaniu powstaje trwała odporność. Okres inkubacji wynosi 10-14 dni. Namnaża- nie się zarazków na błonach śluzowych dróg oddechowych powoduje nieżyt krtani, tchawicy, oskrzeli oraz nosa, połączony z zapaleniem, martwicą i złuszczaniem nabłonka. Pałeczki nie dostają się do krwi. Po okresie nieżytowym (7-14 dni) występuje charakterystyczny napadowy kaszel połączony z krztuszeniem się (stąd nazwa krztusiec) oraz gwałtownym wciąganiem powietrza do płuc określanym jako tzw. pianie koguta (dawna nazwa koklusz). Napadowy kaszel trwa około 5 tygodni i pozostawia zmiany okołooskrzelowe oraz rozstrzenie oskrzeli. Często zdażają się po-wikłania spowodowane wtargnięciem innych bakterii.

Diagnostyka. Rozpoznanie laboratoryjne opiera się głównie na badaniu mikroskopowym metodą immunofluorescencyjną oraz na izolacji i identyfikacji zarazka. Odczyny serologiczne mają mniejsze znaczenie.

Leave a Reply