Inny problem stanowią zakażenia szpitalne, dotyczące przede wszystkim szpitali dziecięcych, gdzie głównym źródłem zakażenia są dzieci będące nosicielami pałeczek Salmonella.

Zapobieganie. Podstawowym warunkiem zapobiegania zakażeniom durowym jest stworzenie odpowiednich warunków higienicznych. Higiena osobista człowieka odgrywa nie mniejszą rolę. Chorzy powinni być bezwzględnie izolowani w szpitalu. Musi być prowadzona ścisła ewidencja ludzi będących nosicielami zarazków Salmonella i regularna ich kontrola. Osoby te nie powinny być zatrudnione w przemyśle spożywczym.

Ponieważ woda stanowi najgroźniejszą drogę zakażenia, należy przeprowadzać okresową dezynfekcję wody wodociągowej i studziennej oraz regularnie badać stan jej zanieczyszczenia. Nieco trudniejszy problem stanowi kontrola zwierząt rzeźnych, mogących być źródłem zakażenia dla ludzi.

Leave a Reply