Profilaktyka. Zapobieganie powstawaniu zapaleń opon mózgowordzeniowych polega nie tylko na izolacji i hospitalizacji chorych, ale przede wszystkim na zwalczaniu nosicielstwa.

Inne gatunki rodzaju Neisseria (Neisseria sicca, Neisseria subflava, Neisseria flavescens, Neisseria mucosa). Są to drobnoustroje morfologicznie podobne do. chorobotwórczych gatunków rodzaju Neisseria. Odróżniają się właściwościami hodowlanymi, biochemicznymi, serologicznymi itp. (patrz tabela 29). Rosną na podłożach wzbogaconych, np. krwią, w warunkach tlenowych w temp. 303-310 K (30-37°C), większość szczepów rozwija się w temp. 295 K (22°C). Niektóre’ gatunki wytwarzają barwniki. Na ogół omawiane drobnoustroje stanowią fizjologiczną florę jamy nosowo-gardłowej. Znane są jednak nieżyty dróg oddechowych oraz bardzo rzadko występujące przypadki zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane przez Neisseria flavescens, Neisseria subflava.

Leave a Reply