Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, ozdrowieniec lub nosiciel, który wydala zarazki z kałem. Wydalone zarazki przenoszą się drogą wodno-pokarmową. Dużą rolę w epidemiologii czerwonki odgrywają muchy, które przenoszą zarazki mechanicznie i wydzielają je z kałem. Zakażenie może nastąpić przez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem (brudne ręce). Największe nasilenie zachorowań na czerwonkę występuje w miesiącach letnich i początkach jesieni.

Profilaktyka. Zapobieganie czerwonce polega podobnie jak przy salmo- nelozach na przestrzeganiu higieny osobistej i ogólnej. Poza tym należy systematycznie przeprowadzać kontrolę wody do picia, mleka i innych produktów spożywczych. Chorzy na czerwonkę muszą być odizolowani

Leave a Reply