Synonimy: Pasteurella enterocolitica, Bacterium enterocoliticum, Pasteurella pseudo- tuberculosis typ b, Pasteurella X. Pałeczka jest hodowana od zwierząt dzikich i domowych oraz od chorych ludzi. Jest ona również chorobotwórcza dla zwierząt laboratoryjnych. U ludzi zakażenie może przebiegać pod dwoma postaciami: 1) posocznicy, o dużym odsetku śmiertelności, 2) zapalenia żołądkowo-jelito- wego z zajęciem węzłów chłonnych krezki. Zarazek jest hodowany także przy objawach rumienia guzowatego. Pałeczka różni się biochemicznie od innych gatunków (tabela 52).

(drobnoustroje są nieruchome, bezotoczkowe, nie upłynniają żelatyny, nie wytwarzają indolu, nie produkują H2S, cukry fermentują kwaśno, azotanów nie redukują). Wstrzyknięte świnkom morskim lub królikom wywołują owrzodzenie miejscowe.

Zarazki są wrażliwe na antybiotyki o szerokim zakresie działania. Profilaktyki ze względu na cechy biologiczne zarazka nie stosuje się.

Leave a Reply