Synonimy: Pasteurella enterocolitica, Bacterium enterocoliticum, Pasteurella pseudo- tuberculosis typ b, Pasteurella X. Pałeczka jest hodowana od zwierząt dzikich i domowych oraz od chorych ludzi. Jest ona również chorobotwórcza dla zwierząt laboratoryjnych. U ludzi zakażenie może przebiegać pod dwoma postaciami: 1) posocznicy, o dużym odsetku śmiertelności, 2) zapalenia żołądkowo-jelito- wego z zajęciem węzłów chłonnych krezki. Zarazek jest hodowany także przy objawach rumienia guzowatego. Pałeczka różni się biochemicznie od innych gatunków (tabela 52).

Fusobacteriuvi nucleatum. Synonimy: Bacillus fusiformis, Corynebacterium fusiforme, Fusiformis nucleatus, Fusiformis fusiformis, Fusobacterium polimorphum, Sphaerophorus fusiformis. Nie uznano nazw: Fusobacterium plauti vincenti oraz Fusobacterium fusiforme.

Na agarze z krwią wyrastają po 48 godzinach. Na pożywce z ekstraktem drożdży komórki mają kształt nieregularnych pałeczek ostro zakończonych. Wielkość ich wynosi 1X8 ^m. Występują w jamie ustnej i w drogach oddechowych.

Leave a Reply