Drobnoustroje te wytwarzają gatunkowo specyficzne antygeny otoczkowe zbudowane z polisacharydów. Antygeny te są podstawą do różnicowania na typy serologiczne A, B, C, D i E. Ponadto stwierdza się u pałeczek obecność antygenu somatycznego o właściwościach toksycznych.

Właściwości fizjologiczne. Pałeczki te rosną na pożywkach wzbogaconych krwią w warunkach tlenowych. Wzrost optymalny uzyskuje się w temperaturze 310 K (37°C) przy pH 7,2.

Bakterie te są wrażliwe na działanie niekorzystnych czynników środowiska. 1% lizol i 1% chloramina zabijają je w ciągu 1 minuty.

Leave a Reply