Występowanie niektórych objawów klinicznych wiąże się z pewnymi typami serologicznymi pałeczek okrężnicy. Biegunki letnie u niemowląt wywoływane są przez szczepy nazwane enteropatogennymi, zaliczane są do grup serologicznych, np. 0:55 lub 0:111 (tabela 35).

Enteropatogeniczne działanie pałeczek okrężnicy wiąże się z obecnością enterotoksyny, czynnika uzyskiwanego z przesączu hodowli płynnej, ciep- łochwiejnego, o właściwościach antygenu. Działanie enterotoksyny E. coli jest podobne do działania enterotoksyny Vibrio cholerae, lecz znacznie słabsze.

Wyodrębnia się grupy pałeczek okrężnicy o wyraźnym nefrotropizmie. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek wywołują najczęściej pałeczki o strukturze antygenowej 02:K1:H4, 04:K12:H5, 06:K2ac:Hl.

Leave a Reply