źródło węgla. Nie mają rzęsek i nie tworzą przetrwalników. Zarazki są polimorficzne, często obserwuje się zgrubienia komórki. Różnicowanie oparto na właściwościach biochemicznych i morfologii bakterii na pożywce bulionowej z peptonem i ekstraktem drożdży (tabela 54).

Wyróżnia się 5 biotypów, które można zróżnicować biochemicznie. Bio- typ 1 występuje u bydła, koni i świnek morskich. Biotyp 2 występuje u owiec. Biotyp 1, 2 i 3 wykryto u szynszyli. Biotyp 4 wykryto u świń. Biotyp 5 występuje u zajęcy. U ludzi stwierdzono biotyp 1, 2 (3) i 4.

Leave a Reply