Posiew wykonuje się na podłoże płynne (podłoże na wyciągu mózgowo- -sercowym) lub na bulion z surowicą i podłoże stałe, którym może być podłoże czekoladowe, agar z krwią, podłoże Miillera-Hintona z dodatkiem 5°/o odwłóknionej krwi baraniej i 1% glukozy.

Wymazy z gardła w kierunku nosicielstwa należy wysiać poza tym na podłoże selektywne (Roiron). Wyosobnione na podłożach stałych menin- gokoki określa się na podstawie właściwości: 1) morfologicznych, 2). hodowlanych (charakterystyczny wygląd kolonii), 3) biochemicznych (próba na oksydazę indolofenolową, rozkład cukrów) oraz 4) serologicznych – odczynem aglutynacji szkiełkowej z surowicami: wieloważną i typowo swoistymi.

Odczyn aglutynacyjny wykonywany z surowicą chorego w celu poszukiwania przeciwciał ma małą wartość diagnostyczną, ponieważ aglutyniny pojawiają się nieregularnie i zwykle osiągają niski poziom.

Leave a Reply