Wyhodowane bakterie odróżnia się biochemicznie od innych zarazków grupy Francisella. Pałeczki nie rosną na podłożach prostych i nie zakwaszają bulionu z sacharozą. Odmiana (Francisella tularensis var. tula- rensis) izolowana w Ameryce rozkłada glicerol i jest bardziej patogenna dla królików od odmiany izolowanej w Europie (Francisella tularensis var. palaearctica). Nie zanotowano zachorowań ludzi z powodu Francisella novicida, która jest chorobotwórcza dla zwierząt.

Wyizolowane zarazki identyfikuje się za pomocą odczynu aglutynacji z surowicą specyficzną. Posiewy krwi na bulionie z surowicą (hemokultura) rzadko wypadają pozytywnie.

Odczyny serologiczne są dodatnie w 6 dniu choroby. Wykonuje się odczyny aglutynacji. Miano powyżej. 1:100 świadczy o chorobie. W czasie choroby obserwuje się narastanie miana, które ‚w czwartym tygodniu osiąga najwyższą wartość i może przekraczać 1:2000. Odczyn aglutynacji z surowicą anty-Francissella tularensis jest dodatni także z pałeczkami rodzaju Brucella, ale miano nie przekracza 1:100.

Leave a Reply