Pod względem biochemicznym cechują się zdolnością fermentowania szeregu cukrów z wytworzeniem kwasu i gazu. Pałeczki okrężnicy rozkładają laktozę i cecha ta odróżnia je od pałeczek rodzaju Salmonella, Shigel-

la i Proteus. Dalszą właściwością jest wytwarzanie indolu oraz ujemna reakcja na siarkowodór i ureazę. Niektóre szczepy E. coli wytwarzają przesączalne hemolizyny.

Wśród rodzaju Escherichia spotyka się wiele szczepów, które znacznie różnią się od klasycznych form pałeczek okrężnicy. Różnice te mogą dotyczyć właściwości biochemicznych (np. utrata zdolności rozkładania laktozy czy tworzenia indolu, nabywanie cechy rozkładania mocznika), struktury antygenowej, wrażliwości na bakteriofagi czy też oporności na antybiotyki. Istnieje możliwość epizomalnego przekazywania pałeczkom okrężnicy tych cech przez towarzyszące w przewodzie pokarmowym bakterie. Nietypowe szczepy E. coli stanowią trudny problem w diagnostyce mikrobiologicznej.

Leave a Reply