Wśród pałeczek Gram-dodatnich znajdujemy nie tylko bakterie silnie chorobotwórcze (Corynebacterium diphteriae), lecz również względnie

chorobotwórcze (Listeria monocytogenes), saprofityczne lub komensalne (Corynebacterium xerosis). Są i takie, które żyją w ścisłej symbiozie z ustrojem człowieka, a typowymi przykładami mogą tu być pałeczki Lactobacillus czy Bifidobacterium, przebywające w pochwie zdrowych kobiet i utrzymujące jej kwaśne pH lub żyjące w przewodzie pokarmowym, gdzie biorą udział w syntezie szeregu witamin i działają antagoni- stycznie w stosunku do wielu bakterii chorobotwórczych.

Leave a Reply