o dalej utrzymującym się zakażeniu (niedostateczne leczenie) względnie o nowym zakażeniu organizmu, ponieważ przechorowanie nie pozostawia trwałej odporności. Ludzie wyleczeni mogą ponownie zakazić się pałeczkami otoczkowymi. W diagnostyce serologicznej może być stosowany odczyn hemaglutynacji biernej, w której antygenem opłaszczającym krwinki jest substancja wielocukrowa pałeczek otoczkowych. Odczyn ten jest bardziej czuły niż odczyn wiązania dopełniacza, lecz wypada mniej specyficznie. W rozpoznawaniu zakażeń, zwłaszcza pałeczkami twardzieli, stosowany jest odczyn aglutynacji z antygenem przygotowanym ze szczepu bezotoczkowego. Miano diagnostyczne wynosi 1:400. W przebiegu twar-dzieli wykrywa się również przeciwciała niekompletne (odczyn Coombsa), których miano jest bardzo wysokie i dochodzi do 1:12800.

Wrażliwość na leki. Pałeczki otoczkowe są wrażliwe na działanie sulfonamidów oraz antybiotyków o szerokim zakresie działania. Lekami z wyboru są: chloramfenikol, tetracykliny i streptomycyna. Wrażliwość na poszczególne antybiotyki zależy od wyosobnionego szczepu, dlatego wskazane jest oznaczenie wrażliwości przed podaniem antybiotyku.

Leave a Reply