Wrażliwość na leki. Pałeczki czerwonki wrażliwe są na działanie sulfonamidów, chloramfenikolu, terramycyny, aureomycyny, tetracyklin, ko- limycyny, kanamycyny. Mogą pojawiać się szczepy oporne na działanie antybiotyku.

Podstawowe cechy epidemiczne. Czerwonka bakteryjna jest chorobą endemiczno-epidemiczną, przede wszystkim krajów tropikalnych oraz

krajów o niskim standardzie higieny ogólnej. Pojęcie kliniczne czerwonki nie pokrywa się z pojęciem epidemicznym. Pod względem klinicznym czerwonką nazywa się schorzenia, których typowym objawem jest krwawa biegunka, bez względu na zarazek powodujący to schorzenie. Objawy czerwonki mogą wywoływać pierwotniaki (Entamoeba histolytica) oraz bakterie występujące w przewodzie pokarmowym człowieka. Nie są one jednak zdolne do wywoływania epidemii.

Leave a Reply