Właściwości fizjologiczne. Pałeczki durowe i durów rzekomych rosną dobrze na zwykłych podłożach w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 310 K (37°C) przy pH 7,6. W bulionie rosną w postaci jednolitego zmętnienia (forma S) lub tworzą osad na dnie probówki (forma R). Na podłożu stałym tworzą kolonie okrągłe, średnicy 2-3 milimetrów, gładkie lśniące, przejrzyste (forma S) lub kolonie nieregularne, matowe, płaskie, suche (forma R). Przejście z formy S do R spotykane jest dość często. Występują również formy pośrednie między S i R.

W celu wyosobnienia pałeczek Salmonella z materiału chorobowego jakim najczęściej jest kał, należy zastosować podłoża namnażająco-wy- biórcze. Do podłoży tych należy: bulion z żółcią, podłoże Leifsona, agar SS, podłoża MacConkeya, podłoże Wilsona-Blaira oraz inne o podobnym działaniu.

Substancją wspierającą wzrost pałeczek tej grupy jest żółć lub sole żółci (dezoksycholan sodu). Dodatek barwników, takich jak: fiolet krystaliczny, zieleń brylantowa lub zieleń malachitowa, nie osłabia rozwoju pałeczek rodzaju Salmonella, natomiast hamuje wzrost innych drobnoustrojów.

Leave a Reply