utrzymują się przy życiu miesiącami (w temperaturze pokojowej). W hodowli zachowują swoją żywotność przez kilka miesięcy.

Drobnoustroje te rosną w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych na podłożach zwykłych, w temperaturze optymalnej 310 K (37°C) przy pH 7,3. Zwykle wzrost jest bardziej intensywny po 48 godzinach hodowania. Na podłożu stałym tworzą kolonie duże, wypukłe, opalizujące, śluzowe, często zlewające się.

Właściwości biochemiczne pałeczek Klebsiella odgrywają dużą rolę w różnicowaniu tej grupy. Cechą charakterystyczną jest wzrost na podłożu z KCN oraz zdolność wykorzystywania malonianu sodu i cytrynianu sodu. Nie rozkładają żelatyny oraz nie wytwarzają indolu i siarkowodoru. Rozkładają szereg cukrów z wytworzeniem kwasu i gazu. Istniejące różnice biochemiczne między gatunkami Klebsiella przedstawia tabela 41.

Leave a Reply