Bardzo ważne w określaniu wyhodowanych pałeczek jest oznaczenie ich budowy antygenowej za pomocą wzorcowych surowic odpornościowych.

W zakażeniach układu moczowego, mocz należy wysiewać metodą ilościową. Ma to na celu obliczenie ilości bakterii w 1 ml moczu. Jeśli liczba ta przekracza 105/ml, świadczy to o rzeczywistym zakażeniu układu moczowego (znamienna bakteriuria).

Pałeczki okrężnicy posiadają swoiste bakteriofagi, za pomocą których wyróżnia się około 30 typów fagowych E. coli. W dochodzeniach epidemiologicznych znalazły zastosowanie ikolicyny.

Leave a Reply