Na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych chorują dzieci (najczęściej od 3 miesiąca do 5 lat) i młodzież, rzadziej ludzie starsi. Niemowlęta do 3 miesiąca życia prawie nigdy nie chorują. Rzadko spotykane zachorowania wśród ludzi starszych świadczą

o odporności nabytej w czasie zakażeń bezobjawowych. Niemowlęta mają odporność bierną, którą otrzymują od matki. Diagnostyka. W zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych materiałem badanym jest płyn mózgowo-rdzeniowy, w przypadku bakteriemii pobiera się krew na posiew. Przy wykrywaniu nosicielstwa badany materiał stanowi wymaz z jamy nosowo-gardłowej. Ponieważ meningokoki szybko giną w środowisku zewnętrznym (po 2-3 godzinach w temperaturze po-

k oj owej), materiały należy wysiewać natychmiast po pobraniu od chorego. W razie transportu trwającego nie dłużej jak kilka godzin płyn móz- gowo-rdzeniowy powinien być umieszczony w termosie o temperaturze 37°C. Laboratoryjna diagnostyka nagminnego zapalenia opon mózgowo- -rdzeniowych opiera się na wykryciu zarazka i ewentualnie jego antygenów w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Leave a Reply