W przeciwieństwie do biotypu 5, biotypy 1, 2, 3, 4 wykazują pozytywną reakcję Vogesa-Proskauera, obecność ß-galaktozydazy i rozkład ornityny. W odróżnieniu od pozostałych biotypy 1, 2 i 3 rozkładają ksy- lozę po 48 godzinach. Jedynie biotyp 1 i 2 dają pozytywną reakcję na obecność indolu. Lecytynazę ma wyłącznie biotyp 1.

Pałeczki te zawierają 17 specyficznych antygenów somatycznych O, które w różnych kombinacjach występują w poszczególnych biotypach. Bakterie te są oporne na działanie bakteriofagów innych gatunków tego rodzaju. Pozostałe cechy oraz postępowanie diagnostyczne jest podobne jak przy Yersinia pseudotuberculosis.

Leave a Reply