Typowanie serologiczne pałeczek otoczkowych przeprowadzają specjalne pracownie. One też dysponują zestawem swoistych bakteriofagów w celu określenia typu fagowego pałeczek.

Wykrywanie przeciwciał w zakażeniach wywołanych pałeczką skleromy i ozeny ma duże znaczenie diagnostyczne. Z surowicą badaną wykonuje się odczyn wiązania dopełniacza. Dodatni odczyn w rozcieńczeniu surowicy 1:10-1:20 wskazuje na toczący się proces chorobowy. Po wyleczeniu obniża się poziom przeciwciał. Utrzymujące się przeciwciała świadczą

Leave a Reply