Salmonella schottmuelleri (Achard – 1896), jest zarazkiem chorobo-twórczym dla człowieka i wielu gatunków zwierząt. Zakażenia ludzi Salmonella schottmuelleri spotykane są w Polsce dość często. Przebieg tego zakażenia jest znacznie łagodniejszy niż duru brzusznego. Charakteryzuje się długim okresem inkubacji. Do objawów ogólnych dołącza się biegunka. Zarazek ten może być również przyczyną zatrucia pokarmowego.

Salmonella hirschfeldii (Hirszfeld-1912). Zarazek ten jest patogenny dla ludzi i zwierząt. Wywołuje zakażenie paradurowe o przebiegu klinicznym zbliżonym do duru brzusznego, w którym jednak rzadziej dochodzi do zmian w grudkach chłonnych (kępkach Peyera). Częstym objawem jest nieżyt żołądka i jelit. Toksykoinfekcje wywołane tym drobnoustrojem najczęściej są pochodzenia mięsnego.

Toksykoinfekcje pokarmowe. Do zarazków najczęściej wywołujących zatrucia pokarmowe należą: Salmonella enteritidis, Salmonella typhimu- rium, Salmonella cholerae-suis oraz Salmonella schottmuelleri i Salmonella hirschfeldii.

Leave a Reply