Profilaktyka. Zapobieganie polega na uodparnianiu czynnym za pomocą szczepionek oraz izolacji chorych. Ponadto w bardzo ograniczonym zakresie bywa stosowana surowica odpornościowa lub preparaty z globulin swoistych u dzieci, które stykały się z chorym. Uodpornienie bierne za pomocą surowicy trwa do 20 dni.

Szczepionki przygotowuje się z zabitych zarazków w fazie S (I). Fazę S odpowiedniego szczepu poznaje się po hemolizowaniu krwi, występowaniu otoczki, obecności toksyny dermonekrotycznej. Do szczepień używa się zawiesiny zabitych drobnoustrojów (około 5 miliardów komórek w 1 ml) lub preparatów adsorbowanych na wodorotlenku glinu. Do powtórnych szczepień mogą być użyte preparaty poliwalentne (Di-Te-Per). Szczepienia przeprowadza się według obowiązującego kalendarza szczepień.

Leave a Reply