Szczepienia przeprowadza się zwykle podskórnie, wykonując wstrzyknięcie dwukrotnie w odstępie jednego miesiąca. Znane są szczepionki peł- nokomórkowe, otrzymywane metodą odwadniania w zamrożonym acetonie.

Szczepienia ochronne powodują znaczne zmniejszenie zapadalności na zakażenia durowe. Stan odporności trwa od 2 do 3 lat. Mimo to spotyka się pojedyncze zachorowania u ludzi szczepionych. Szczepienia ochronne przeciwko durowi brzusznemu i durom rzekomym w Polsce nie są obo- wiązkowe. Zarządzenie odnośnie konieczności szczepień wydaje Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Leave a Reply