Szczególnie kontrolowane powinny być osoby zatrudnione w przemyśle spożywczym. Należy eliminować z tego powodu osoby będące nosicielami zarazków.

Stosowana jest profilaktyka specyficzna przy użyciu poliwalentnych szczepionek, przygotowanych z zabitych pałeczek czerwonkowych. Dodawane są one również do szczepionek przeciwdurowych. W czasie zagrożenia epidemią wskazane jest podawanie sulfonamidów oraz swoistych bakteriofagów.

Leave a Reply