Drobnoustrój charakteryzuje się bardzo powolnym rozkładaniem laktozy. Pozostałe właściwości biochemiczne rodzaju Serratia przedstawia tabela 42.

Chorobotwórczość. Serratia marcescens stanowi fizjologiczną florę człowieka, lecz w niekorzystnych dla organizmu warunkach staje się chorobotwórcza. Pałeczkę krwawą wyosobniono z przypadków ostrych i chronicznych zapaleń płuc, zakażeń dróg moczowo-płciowych. Może ona wywołać również zapalenie wsierdzia i posocznicę.

Serratia marcescens powoduje najczęściej wtórne infekcje, szczególnie po terapii antybiotykami, w stosunku do których cechuje się dużą opornością.

Leave a Reply