Celem określenia właściwości biochemicznych wyosobnione pałeczki wysiewa się na krótki szereg izolacyjny, który składa się z podłoża Klig- lera, 10% laktozy, wody peptonowej z tryptofanem i podłoża Christen- sena. Szczepy nie wytwarzające indolu, nie rozkładające laktozy i mocznika, a wytwarzające siarkowodór, należy dalej badać w kierunku pałeczek Salmonella na rozszerzonym szeregu biochemicznym (tab. 33 i 38).

Rozpoznanie serologiczne wyosobnionego szczepu polega na określeniu jego struktury antygenowej. Z 24-godzinną hodowlą badanego szczepu wykonuje się aglutynację szkiełkową z poliwalentną surowicą odpornościową, swoistą dla rodzaju Salmonella (surowica HM). W przypadku dodatniej reakcji aglutynacji przeprowadza się dalsze określenie serologiczne badanego szczepu. Do tego celu potrzebne są wzorcowe surowice odpornościowe, swoiste dla poszczególnych gatunków pałeczek rodzaju Salmonella.

W badaniach epidemicznych, w których chcemy wykryć źródło zakażenia, przeprowadza się typowanie wyosobnionych szczepów za pomocą swoistych bakteriofagów. Możliwe to jest oczywiście w przypadku pałeczek Salmonella posiadających specyficzne bakteriofagi.

Leave a Reply