i rozsiewane do różnych narządów są przyczyną miejscowych ropni wewnętrznych powodują zapalenie mózgu, płuc, okostnej oraz wsierdzia. Objawom tym nie zawsze towarzyszą zaburzenia w przewodzie pokarmowym.

Ogólnie schorzenie charakteryzuje się długo trwającą podwyższoną temperaturą ciała. Zakażenia durowe i paradurowe wywołują w zakażonym organizmie powstawanie swoistej odporności. Wytworzone przeciwciała nie chronią jednak trwale przed ponownym zakażeniem. Mogą występować reinfekcje, lecz ich przebieg jest znacznie łagodniejszy.

Diagnostyka. Rozpoznanie mikrobiologiczne zakażeń wywołanych pałeczkami rodzaju Salmonella opiera się na badaniu bakteriologicznym i serologicznym. Badanie mikroskopowe nie ma znaczenia.

Leave a Reply