Mocz. Równolegle z kałem wskazane jest badanie moczu w kierunku pałeczek Salmonella. Ma ono szczególnie duże znaczenie przy badaniu nosicielstwa. Przebieg badania moczu jest podobny do badania kału.

Żółć. Bada się ją szczególnie w przypadkach ujemnych posiewów kału, celem wykluczenia podejrzenia o nosicielstwo. Przebieg badania taki jak przy kale.

Inne materiały pochodzące od chorych bada się zgodnie z podanym dla kału schematem. Materiały te należy pobierać wg ogólnie obowiązujących zasad.

Leave a Reply