Do rodziny tej zalicza się trzy rodzaje: Veillonella, Acidaminococcus i Megasphaera. Są to Gram-ujemne ziarniaki o małych wymiarach (o średnicy 0,3-0,5 !im) albo dużych (około 2,5 fim). Układają się w dwoinkir łańcuszki, występują pojedynczo lub też tworzą nieregularne skupienia. Nie wytwarzają zarodników. Nie wykazują ruchu. Rozwijają się w warunkach beztlenowych. U człowieka występują drobnoustroje należące do rodzaju Veillonella i Acidaminococcus.

Rodzaj Veiłłonella. W rodzaju tym wyróżnia się dwa gatunki (Veillonella parvula i Veillo- nella alcalescens) i 10 grup o nie ustalonej przynależności. Są to małe ziarniaki (o średnicy 0,3-0,5 jim). Rosną na podłożach wzbogaconych w warunkach beztlenowych. Tworzą małe, śluzowe, gładkie, szarobiałe kolonie. Cechują się wysoką aktywnością biochemiczną. Wytwarzają C02, H2, H2S. Są wrażliwe na szereg antybiotyków.

Występują na błonach śluzowych jamy ustnej, w przewodzie pokarmowym, w drogach oddechowych i moczowo-płciowych u człowieka i niektórych zwierząt: królika, szczura, chomika. Spotyka się je w różnych procesach chorobowych, ale prawie zawsze łącznie z innymi drobnoustrojami.

Leave a Reply