Do rodziny tej należą trzy rodzaje: Pseudomonas, Xanthomonas, Zoog- loea. Z lekarskiego punktu widzenia ważne są tylko niektóre gatunki należące do rodzaju Pseudomonas.

Rodzaj Pseudomonas. Do rodzaju tego należą pałeczki Gram-ujemne o wymiarach 0,5-3 !.im, proste lub zagięte, mające jedną biegunową rzęskę. Nie wytwarzają prze- trwalników, zazwyczaj produkują fluoryzujący barwnik, utleniają glukozę bez wydzielania gazu. Rosną dobrze na zwykłych pożywkach, w warunkach tlenowych. Występują w glebie, wodzie, ściekach wiele gatunków jest chorobotwórczych dla roślin. Z chorobotwórczych dla człowieka należy wymienić następujące gatunki: Pseudomonas aeruginosa – pałeczkę ropy błękitnej, Pseudomonas pseudomallei – pałeczkę melioidozy, Pseudomonas mallei – pałeczkę nosacizny.

Pałeczka ropy błękitnej – Pseudomonas aeruginosa. Dawna-nazwa: Bacterium pyocyaneum. Została wykryta przez Schroete- ra w 1872 roku.

Leave a Reply