Do rodzaju tego należą pałeczki Gram-ujemne, urzęsione, niezarodniku- jące, nie posiadające otoczek. Rozwijają się dobrze na podłożach zwykłych w temperaturze 310 K (37°C). Najczęściej są to saprofity występujące w wodzie i glebie, czasem można je znaleźć w organizmie człowieka. Typowym przedstawicielem tej grupy jest Serratia marcescens.

Pałeczka krwawa (Serratia marcescens) Została ona wykryta przez Bizio w 1823 roku. Jest to pałeczka bardzo drobna, rozmiarów od 0,3-0,5X0,5-1 !.im, urzęsiona, wytwarzająca na podłożach zwykłych barwnik czerwony zwany prodigiozyną, rozpuszczalny w alkoholu, eterze i chloroformie, a nie rozpuszczający się w wodzie.

Spotyka się obecnie szczepy nie wytwarzające charakterystycznego barwnika. Prawdopodobnie zmienność ta występuje pod wpływem działania antybiotyków.

Leave a Reply