Rodzaj Salmonella należy do grupy bakterii obejmującej ponad 1200 odmian. Liczba ta w miarę upływu czasu ulega zmianie ze względu na pojawiające się nowe typy serologiczne. Szeroki jest również rezerwuar zarazków, bowiem pasożytują one u ssaków, ptaków i zmiennocieplnych. U człowieka wywołują schorzenia przewodu pokarmowego (dur brzuszny, dury rzekome, toksykoinfekcje pokarmowe).

Pałeczki durowe zostały po raz pierwszy opisane przez Browicza w 1874 r., w roku 1880 zaś Carl J. Eberth izolował zarazek duru brzusznego. Nazwa rodzaju pochodzi od D. E. Salmona – odkrywcy gatunku Salmonella cholerae-suis.

Ponieważ wiele cech jest wspólnych dla wszystkich gatunków rodzaju Salmonella, zostaną omówione łącznie. Morfologia. Są to pałeczki Gram-ujemne o rozmiarach 0,5-0,7X X2-4 !im, nie wytwarzające otoczki i zarodników, poruszające się za pomocą rzęsek umieszczonych dookoła komórki. Jedynie gatunek Salmo- nella gallinarum-pullorum nie ma rzęsek. Spotyka się formy nietypowe pałeczek, szczególnie w starszych hodowlach. Mogą wtedy pojawiać się komórki prawie kuliste lub w postaci długich nici. U wielu gatunków obecne są fimbrie, które są widoczne przy użyciu mikroskopu elektronowego.

Leave a Reply