Drobnoustroje należące do tego rodzaju są pałeczkami Gram-ujem- nymi, wykazującymi duży polimorfizm. W młodych hodowlach spotyka się formy pałeczkowate, jak również długie i nitkowate. Charakteryzuje je żywy ruch dzięki obecności licznych, długich rzęsek umieszczonych wokół komórki. Pałeczki rodzaju Proteus są szeroko rozpowszechnione

w przyrodzie, gdzie odgrywają dużą rolę w procesach gnilnych. Spotyka się je również w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Tworzą one florę fizjologiczną ustroju, lecz w odpowiednich warunkach mogą być przyczyną różnych objawów chorobowych.

Leave a Reply