Do rodzaju Klebsiella należą następujące gatunki: Klebsiella pneumoniae – pałeczka zapalenia płuc, odkryta przez Friedländera w 1883 roku, Klebsiella rhinoscleromatis – pałeczka twardzieli, wyosobniona przez Frischa w 1882 roku, Klebsiella ozaenae – pałeczka ozeny, opisana przez Abela w 1893 roku.

Podział rodzaju Klebsiella na gatunki był przedmiotem ciągłych dyskusji. Wiąże się to z dużą zmiennością wywoływania niektórych reakcji biochemicznych w tej grupie. W nomenklaturze rodzaju Klebsiella przyjmowano nazwy dla poszczególnych odmian biochemicznych (np. Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella edwardsii i Klebsidla pneumoniae). Ze względu na zbliżone reakcje biochemiczne ostatnia nomenklatura Bergeya łączy te szczepy w jeden gatunek Klebsiella pneumoniae. W obrębie gatunku wyróżnia się wiele biotypów (Orskov wyróżnia 32 bio- typy Klebsiella pneumoniae).

Płynność cech biochemicznych stwarza duże trudności w identyfikacji wyhodowanych pałeczek otoczkowych. Wszystkie gatunki mają wiele cech wspólnych.

Leave a Reply