Do rodzaju tego należą pałeczki Gram-ujemne, stale bytujące w dolnym odcinku przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Są to drobnoustroje żyjące w symbiozie z makroustrojem, jednak większość szczepów należy do drobnoustrojów oportunistycznych, czyli w określonych warunkach chorobotwórczych. Pałeczki okrężnicy spotyka się również w glebie i wodach powierzchniowych.

Jedynym gatunkiem tego rodzaju jest Escherichia coli. Pałeczka okrężnicy (Escherichia coli) Pierwszy zarazek tego gatunku wyosobnił Escherich w 1885 roku.

Morfologia. Pałeczki okrężnicy są to drobnoustroje Gram-ujemne, wielkości 0,5X1-3 [j,m, nie wytwarzające przetrwalników, przeważnie urzę- sione, tylko wyjątkowo wytwarzające otoczkę. W mikroskopie elektronowym wykazują obecność fimbrii. Pod względem anatomicznym nie różnią się od innych pałeczek Gram-ujemnych.

Leave a Reply