Do rodzaju tego należą pałeczki Gram-ujemne, wokołorzęse, rozkładające szereg cukrów najczęściej bez wytworzenia gazu. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 300-303 K (27-30°C).

W ostatniej systematyce Bergeya wyodrębnia się trzy grupy: A – Erwinia amy- lovora, B – Erwinia herbicola, C – Erwinia carotovora.

Leave a Reply