W rodzaju Enterobacter wyróżnia się dwa najważniejsze gatunki: Ente-robacter aerogenes i Enterobacter cloaceae. Należą tu pałeczki Gram-ujemne, bardzo polimorficzne o komórkach prawie kulistych lub nitkowatych, urzęsione, niektóre szczepy wytwarzają otoczkę, nie tworzą przetrwalników.

Pod względem antygenowym są mniej poznane niż omawiane dotąd rodzaje pałeczek Gram-ujemnych. Zawierają antygen somatyczny i antygen rzęskowy. Na podstawie zróżnicowania tych antygenów wyodrębnia się około 30 odmian antygenu somatycznego i 56 antygenu rzęskowego. Istnieje pokrewieństwo antygenowe szczepów otoczkowych z niektórymi serotypami pałeczek rodzaju Klebsiella.

Leave a Reply