Rodzaj ten został wprowadzony do nomenklatury Enterobacteriaceae przez Ewinga i McWhortera i reprezentowany jest przez gatunek Edwardsiella tarda.

Są to pałeczki Gram-ujemne, urzęsione, bezotoczkowe, nie wykorzystujące cytrynianu i malonianu sodu jako źródła węgla. Obficie wytwarzają H2S na podłożu Kliglera, produkują indol i powodują dekarboksylację lizyny i ornityny.

Leave a Reply