Należą tu pałeczki barwiące się metodą Grama dodatnio lub labilnie (łatwo się odbarwiają), niezarodnikujące, przeważnie nieurzęsione i nie wytwarzające otoczek. Komórki są często na biegunach maczugowato rozszerzone, układają się palczasto lub palisadowato. Wiele gatunków zaliczanych do rodzaju Corynebacterium wytwarza mniej lub bardziej silne egzotoksyny. Gatunkiem o wybitnej zjadliwości jest maczugowiec błonicy.

Maczugowiec błonicy (Corynebacterium diphteriae). Maczugowiec błonicy jest najważniejszym, z punktu widzenia lekarskiego drobnoustrojem należącym do rodzaju Corynebacterium. Został wykryty przez Klebsa w 1883 r., a wyosobniony w czystej hodowli przez Lófflera w 1884 roku.

Morfologia. Maczugowiec błonicy jest pałeczką Gram-dodatnią, niekwasooporną, nieurzęsioną, pleomorficzną, często kształtu maczugowatego. Metodą Grama barwi się zazwyczaj nieregularnie, wykazując krótsze lub dłuższe, mniej lub bardziej in-tensywnie zabarwione segmenty i ziarnistości. Łatwo ulega odbarwieniu, w prze-ciwieństwie do maczugowców niechorobo- twórczych, które dają z barwnikiem podstawowym bardziej trwałe połączenia.

Leave a Reply