Należą tu pałeczki Gram-ujemne, urzęsione, bezotoczkowe. W rodzaju tym wyodrębnia się dwa gatunki: Citrobacter freundii, Citrobacter inter- medius.

Morfologia i warunki hodowli pałeczek rodzaju Citrobacter są podobne jak w rodzaju Salmonella. Kolonie tych zarazków są nieco śluzowe, posiadają kwaśno-mdły zapach. Zasadnicze różnice biochemiczne polegają na zdolności rozkładania salicyny i sacharozy, opóźnionej reakcji fermentowania laktozy oraz zdolności wzrostu w obecności KCN.

Leave a Reply