Rodzaj ten składa się z Gram-ujemnych pałeczek, nie mających rzęsek. Drobnoustroje w pierwszych hodowlach rosną tylko na zarodku kurzym. Pałeczka ziarniniaka pachwinowego

Zarazek Calymmatobacterium granulomatis zaliczany jest do rodzaju Calymmatobacterium. Zarazki o wymiarach 0,4X2 !xm barwią się Gram-ujemnie i posiadają otoczkę. Po adaptacji rosną na pożywkach wzbogaconych. U człowieka

wywołują zmiany w węzłach pachwinowych, określone jako ziarniniak pachwinowy (granuloma inguinale). Choroba występuje tylko u ludzi i jest zaliczana do wenerycznych. Rozpoznanie laboratoryjne oparte jest na badaniu mikroskopowym materiału pobranego z owrzodzeń. W preparatach barwionych metodą Giemsy są widoczne tzw. ciałka Dovanana złożone z (otoczkowych) Gram-ujemnych pałeczek. Zarazki ułożone są wewnątrz- lub zewnątrzkomórkowo. Ponadto wykonuje się odczyn wiązania dopełniacza (z hodowlą zarazka na zarodku kurzym jako antygenem) oraz odczyn skórno-alergiczny.

Leave a Reply