Nazwa rodzaju pochodzi od Dawida Bruce, który odkrył zarazki w zwłokach człowieka zmarłego na Malcie podczas epidemii spowodowanej piciem surowego mleka kóz.

Rodzaj Brucella obejmuje małe Gram-ujemne pałeczki o wymiarach 0,5X2 fxm, które nie mają rzęsek, otoczek i nie wytwarzają .przetrwalni- ków. Wykorzystują cukry, ale nie fermentują ich. Wywołują chorobę zwaną brucelozą.

Rodzaj Brucella dzieli się na 3 podstawowe gatunki: Brucella melitensis- odkrył Bruce 1887 r. Brucella bovis u krów – odkrył Bang 1910 r. Brucella suis u świń – odkrył Traum 1914- r. oraz szczepy o cechach pośrednich, które uznano za typy lub nowe gatunki: Brucella rangiferi (Brucella suis typ IV, Brucella neotomae, Brucella ovis, Brucella canis) i inne. Różnią się one biochemicznie (Brucella neotomae) lub serologicznie (Brucella ovis, Brucella canis), jednak namnażają się wewnątrz komórek gospodarza, wywołują chorobę (zakaźne ronienia) u zwierząt o przebiegu podobnym do brucelozy oraz mają w kwasach nukleinowych te same proporcje zasad (C+G wynosi 56-58 mol°/o).

Leave a Reply