Do rodzaju tego należy jeden gatunek Branhamella catarrhalis, dawniej określany jako Neisseria catarrhalis. Drobnoustrój ten został przeniesiony do nowo utworzonego rodzaju Branhamella, ponieważ od rodzaju Neisseria różni się zawartością zasad w DNA, składem kwasów tłuszczowych i nie ma pokrewieństwa genetycznego z tym rodzajem. Oprócz tego wykazuje różnice pod względem biochemicznym i serologicznym w stosunku do drobnoustrojów z rodzaju Neisseria.

Branhamella catarrhalis jest ziarniakiem Gram-ujemnym. Układa się w postaci dwoinek. Wytwarza otoczkę. Rośnie tlenowo na agarze zwykłym. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 310 K (37°C), ale rozwija się również w temperaturze 295 K (22°C). Nie rozkłada węglowodanów.

Występuje prawie stale na błonach śluzowych u ludzi i zwierząt. Może wywołać procesy zapalne błon śluzowych (jako właściwy czynnik etiologiczny lub jako flora towarzysząca). Opisano pojedyncze przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane przez ten drobnoustrój.

One Response to “Rodzaj Branhamella”

Leave a Reply