Nazwa wywodzi się od nazwiska J. Bordeta, który wykrył bakterie krztuśca w 1906 r. W skład tego rodzaju wchodzą 3 gatunki chorobotwórcze dla człowieka: Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis i Borde-

tella bronchoseptica. Omawiane pałeczki hemolizują krew i wymagają do pierwszych posiewów podłoży wzbogaconych. Bakterie te są zazwyczaj nieruchome, nie wytwarzają przetrwalników, nie rozkładają węglowodanów i nie wytwarzają H2S.

Pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) Synonimy: pałeczka kokluszu, Haemophilus pertussis. Jest ona przyczyną krztuśca. Nazwa choroby pochodzi od charakterystycznych objawów: napadowego kaszlu i krztuszenia się chorego.

Leave a Reply