Pałeczki rodzaju Acinetobacter posiadają wymiary 1-1,5X1,5-2,5 jim. W logarytmicznej fazie wzrostu mają kształt pałeczek, w fazie stacjonarnej ziarniaków lub są polimorficzne, nitkowate. Nie wytwarzają rzęsek ani przetrwalników. Otoczki i fimbrie występują rzadko. Dzielą się w jednej płaszczyźnie. W preparatach układają się parami lub w krótkie łańcuszki. Barwią się Gram-ujemnie. Rosną tlenowo na pożywkach prostych, nie rosną na pożywce SS (Salmonella, Shigella). Na pożywce agar z krwią po 24 godzinach wzrostu w temperaturze 310 K (37°C) tworzą kolonie wielkości 1,5 mm średnicy, o trudnym do ustalenia typie lizy krwinek czerwonych. Część szczepów (12’°/o) daje hemolizę całkowitą. Właściwości biochemiczne zestawiono w tabeli 45.

Gatunek Acinetobacter calcoaceticus. Synonimy szczepów nie wytwarzających kwasu z glukozy: Mima polymorpha, Acinetobacter Iwoffi, Moraxella Iwoff, Achro- mobacter citroalcaligenes, Achromobacter haemoliticus var. alcaligenes. Synonimy szczepów wytwarzających kwas z glukozy: Herella vaginicola. Bacterium anitra- tum, Neisseria vinogradski, Achromobacter anitratum, Moraxella glucidolitica, Mi- crococcus certificans, Achromobacter coniunctivae, Achromobacter haemoliticus var. glucidolitica.

Zarazki tych gatunków były izolowane ze ścieków, wody, mleka i od zwierząt. U człowieka czasem są wykrywane w moczu, krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym. Stanowią one duży problem w diagnostyce.

Leave a Reply