Antygen rzęskowy – H, występujący u ruchomych form pałeczek okrężnicy, jest zbudowany z białek. Niszczony jest przez podwyższoną temperaturę oraz alkohol. W obrębie antygenu H wyróżnia się 50 odmian serologicznych.

Niektóre szczepy Escherichia coli wytwarzają antygen śluzowy – M zbudowany z wielocukrów. Złożona budowa antygenowa umożliwiła podział Escherichia coli na typy serologiczne. Skład antygenu somatycznego określa grupę serologiczną pałeczki okrężnicy, antygeny K i H zaś – serotypy w poszczególnych grupach.

Przykład klasyfikacji pałeczek okrężnicy wywołujących biegunki u niemowląt przedstawia tabela 35. Właściwości fizjologiczne. Pałeczki okrężnicy rosną dobrze na podłożach zwykłych w optymalnej temperaturze 310 K (37°C) przy pH 7,5 w warunkach tlenowych albo beztlenowych. W bulionie tworzą jednolity męt, zaś na podłożu stałym tworzą kolonie średnicy 2-3 mm, wilgotne, lśniące, szare (S). W hodowli spotyka się formy R i M bakterii. Pałeczki tej grupy nie rosną albo rosną bardzo słabo na podłożu z dodatkiem soli żółci (SS) oraz na podłożu z cytrynianem sodu, KCN i malonianem sodu.

Leave a Reply